IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

GONZ 2000

More:
Parent project: Ecologische graadmeters voor de Noordzee, more
Period: 2000

Abstract:
In het jaar 2000 is GONZ 2000 gestart met het oog om aanvullende graadmeters te ontwikkelen. Tevens is de actie ondernomen om een website te creëren waarbij de producten van het project op gebracht kunnen worden.
Het leggen van relaties tussen de graadmeters en de beleidsuitgangspunten zijn in GONZ 2000 van start gegaan. De omgevingsanalyse van beleidsvelden op de Noordzee is gemaakt en is naast de drie nieuwe graadmeters meegenomen als deelproduct van het project.
Het resultaat van de analyse vormt de basisinformatie voor het opstellen van een glossy oplegnotitie, waarbij verschillende departementen een idee kunnen krijgen hoe zij de graadmeters kunnen gebruiken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top