IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Potention of spatial models as policy supporting instrument in relation to the occurence of waterbirds in the Scheldt

Dutch title: Potentie van ruimtelijke modellen als beleidsondersteunend instrument mbt het voorkomen van watervogels in de Schelde
Parent project: LTV O&M Toegankelijkheid, more
Reference no: 1119
Period: September 2007 till February 2008
Status: Completed

Thesaurus terms: Aquatic birds; Models
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more, co-ordinator
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more, executant

Abstract
Op basis van een reeds uitgevoerde, verkennende studie naar onderzoeksstrategieën betreffende het belang van de Zeeschelde voor watervogels, werd het ontwikkelen van een watervogelmodel op basis van een schaalniveau benadering naar voor geschoven als optimale strategie.

Streefdoel is het opbouwen van een watervogelmodel dat op een betrouwbare wijze het voorkomen van eenden in de Zeeschelde weergeeft en voorspelt. Bovendien wil men hiermee een betere kennis opbouwen betreffende de factoren die bepalend zijn voor het voorkomen van eenden. Dergelijke informatie is noodzakelijk om effecten van veranderingen op te volgen en te evalueren.

Het voorgestelde project omvat het exploreren van datasets en het aanvullen van de belangrijkste kennisleemte. Uiteindelijk bekomen we een eerste verkenning van het potentieel van watervogelmodellen naar de ondersteuning van het beleid toe.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes