IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ecological mapping of the Scheldt-estuary: development of one salt marsh ecotopes system for Flanders and the Netherlands

More:  Institutes 
Dutch title: Ecologische kartering van het Schelde-estuarium: ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland
Parent project: LTV O&M Natuurlijkheid, more
Reference no: 1118
Period: September 2007 till September 2008
Status: Completed

Thesaurus terms: Mapping; Salt marshes
Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 

Abstract:
Dit onderzoeksvoorstel wil de discrepantie tussen de karakterisering en afbakening van schorecotopen in Nederland en in Vlaanderen opheffen.

In Vlaanderen werden de vegetatietypes gerelateerd aan overstromingsfrequenties en op basis hiervan werden ecotopen afgebakend. Dit gebeurde voor de brakke en de zoete zone. In Nederland werden ecotopen voor de zoute en brakke zone gedefinieerd enkel afgaande op voorkomende soorten. Aangezien de ecologische amplitude van soorten varieert langsheen de estuariene gradiënten is er een discrepantie tussen de beide ecotopenstelsels in de brakke zone aan de Belgisch-Nederlandse grens zodat beide systemen niet kunnen gecombineerd worden tot een systeem dat toepasbaar is op het volledige estuarium.

Beleidsmakers hebben nood aan een ecotopenstelsel dat uniform toepasbaar is voor het volledige estuarium, om de impact van ingrepen in het estuarium in te kunnen schatten en weer te geven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes