IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Research to migratory fish species in the Scheldt basin

More:  Institutes | Datasets 
Dutch title: Onderzoek naar trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde
Parent project: LTV O&M Natuurlijkheid, more
Reference no: 2007/001; 1092
Period: January 2007 till January 2009
Status: Completed

Thesaurus term: Migratory species
Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Institutes (2)  Top | Datasets 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more, co-ordinator
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more, executant

Abstract:
Trekvissoorten zijn belangrijke indicatoren voor de toestand van het Schelde-estuarium als ecosysteem.

Een veldonderzoek naar de spatio-temporele distributie van trekvissen in de belangrijkste takken van het Schelde-estuarium dient inzicht te verschaffen de actuele migratie van trekvissoorten naar de verschillende takken van het Schelde-estuarium. Dit onderzoek naar de toegankelijkheid van het Schelde-estuarium voor trekvissen zal zich tevens toespitsen op het effect van de migratiebarrières voor de migratoren die de zijwaterlopen van de Schelde optrekken.

Op basis van het onderzoek naar de spatio-temporele distributie van trekvissen dient een monitoringsnetwerk uitgewerkt worden dat moet toelaten om de effecten van veranderingen in het Schelde-estuarium op te volgen.

Tevens dienen aanbevelingen geformuleerd te worden inzake maatregelen betreffende beheer, bescherming, herstel en ontwikkeling van de populaties van trekvissen en hun habitats. Voor paling specifiek is een Europese Verordening in opmaak voor de bescherming van deze soort. Om deze aanbevelingen te kunnen maken, is kennis van de habitats en voornaamste trekroutes van deze soorten in het stroomgebied van de Schelde noodzakelijk.

Datasets (2)  Top | Institutes 
  • Glass eel sampling by a volunteer in Wichelen, more
  • TREKVIS: Sampling migratory fish Scheldt, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Datasets