IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Relation between physical and sedimentological characteristics and the ecological values in shallow subtidal areas of the Westerscheldt

Dutch title: Relatie tussen fysische en sedimentologische karakteristieken en de ecologische waarden in ondiepe subtidale gebieden in de Westerschelde
Parent project: LTV O&M Natuurlijkheid, more
Period: June 2008
Status: In Progress

Thesaurus terms: Physical properties; Sediment properties; Shallow water
Geographical term: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more, co-ordinator
  • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; NIOZ Yerseke, more, executant
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, executant

Abstract
Dit onderzoeksvoorstel wil de relatie tussen fysische en sedimentologische kenmerken enerzijds en ecologische waarden anderzijds onderzoeken. Definiëren van hun onderlinge relatie moet leiden tot het aanduiden en in kaart brengen van ecologisch waardevolle ondiepwatergebieden (habitatmapping). Dit zal uiteindelijk toelaten mogelijke stortlocaties aan te duiden voor het realiseren van de flexibele stortstrategie.

Binnen het project ‘Alternatieve stortlocaties in de Westerschelde’ werd een zeer waardevolle en uitgebreide dataset van o.m. topo-bathymetrsiche gegevens verzameld ter hoogte van de plaat van Walsoorden. Het onderzoek zal zich dan ook in eerste fase richten op dit gebied.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes