IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

More:  Institutes | Publication | Projects 
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: General Program, more
Acronym: MONEOS
Period: 2010
Status: Completed

Thesaurus term: Monitoring
Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Institutes (3)  Top | Publication | Projects 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Child projects (2)  Top | Institutes | Publication 
  • Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, more
  • Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Veiligheid, more

Abstract:
In de Ontwikkelingsschets 2010 wordt zeer veel belang gehecht aan de bestuurlijke en de fysieke monitoring van de projecten. De bestuurlijke monitoring is de kerntaak van ProSes2010 en behoort dan ook niet tot dit project. De fysieke monitoring behelst twee aspecten:

  1. Voldoen de projecten na uitvoering aan de verwachtingen;
  2. Wat zijn de optredende effecten. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn.

Besloten werd de fysieke monitoring op te splitsen per thema (ook wel luik genoemd) en naderhand de afstemming door te voeren.

Het project bevat drie deelprojecten : Veiligheid, Toegankelijkheid en Natuurlijkheid. Per deelproject zijn de partners opgelijst.

Publication  Top | Institutes | Projects 
  • Meire, P.; Maris, T. (2008). MONEOS: geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium. Rapport ECOBE 08-R-113. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 173 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication | Projects