IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde
www.verruimingvaargeul.be
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/verruiming-van-de-vaargeul/

Dutch title: Verruiming van de vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Accessibility Program, more
Period: 2006 till 2010
Status: Completed

Thesaurus term: Navigational channels
Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]
 Institutes | Publications 

Institutes (3)  Top | Publications 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more
 • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract
De Nederlandse en Vlaamse regering willen dat schepen de haven van Antwerpen vlot en veilig kunnen bereiken. Bij een diepgang van 13.10 meter is een groot deel van de scheepvaart niet meer afhankelijk van het getij. In de Westerschelde gaat het om verdieping van 9 ondiepe plekken (zogenaamde 'drempels') in de Beneden-Zeeschelde geldt hetzelfde voor 2 ondiepe plekken. Daar moet bovendien over een afstand van ongeveer 5 kilometer de vaargeul worden verbreed.
Met de werkzaamheden komt baggerspecie (vooral zand) naar boven. Om de natuur zo min mogelijk te belasten, is het de bedoeling de baggerspecie terug te storten in de Westerschelde en de Zeeschelde.

Voor de besluitvorming over de verdieping moet een milieueffectrapport (MER) gemaakt worden. Als dit rapport klaar is volgen in Nederland en Vlaanderen procedures voor respectievelijk inspraak en advisering. Daarna kan het bevoegd gezag in beide landen een definitief besluit nemen en de vergunningen verlenen.

Publications (22)  Top | Institutes 
 • (2007). Ecotopenkaart 2003 / 2004 Westerschelde - Zeeschelde; Kaart 1a. IMDC: Antwerpen. 1 pp., more
 • Graveland, J. (Ed.) (2005). Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde: wat is beleidsmatig nodig en wat is beschikbaar voor de m.e.r. Verruiming Vaargeul? Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.018. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3429-X. 88 pp., more
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport actualisatie strategisch milieueffectenrapport: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 67 pp., more
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Milieueffectrapport: verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 311 + 1 map, cd-rom (reports) pp., more
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Passende Beoordeling: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 130 pp., more
 • Sas, M.; van Holland, G.; Toro, F. (2007). Milieueffectenrapport Verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport slibdynamiek. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 170 + bijlagen pp., more
 • Bruens, A.; Van der Weck, A.; Kuijper, K.; Jeuken, C.J.L.; Sonneville, B.; van der Kaaij, T. (2007). Milieueffectrapport Verruiming Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport morfologie. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 142 + bijlagen pp., more
 • van Banning, G.K.F.M. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport Water. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 110 + annexen pp., more
 • Verheyen, W.; van Dyck, M.; Versieren, J.; van Bommel, R.; Verbeeck, L.; Proos, M.; de Haan, H.; van der Linden, L.; Akkerman, E.; de Brouwer, E.; Lubbers, M.; Weyns, S. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport Overige Aspecten. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 303 pp., more
 • (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport natuur. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 147 + bijlagen pp., more
 • Scheltjens, T.; Wever, E. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument goederenprognoses. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 61 pp., more
 • Van der Weck, A. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Systeembeschrijving Schelde-estuarium; Een visie op de macro-morfologische ontwikkeling. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 83 + annexes pp., more
 • De Wit, K.; Sas, M. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Baggeren en storten. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 128 + annexes pp., more
 • Sas, M.; van Holland, G.; Toro, F. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport Zoutdynamiek. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 123 pp., more
 • (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Morfologische ontwikkeling Westerschelde; Fenomenologisch onderzoek naar de ontwikkelingen op meso-schaal. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 102 pp., more
 • (2008). Nota van Antwoord; Inspraak OTB / MER; Verruiming vaargeul Westerschelde. [S.n.]: Bergen op Zoom. 49 pp., more
 • (2007). Ontwerp-Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 48 pp., more
 • (2005). Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: besluiten van de Nederlandse en Vlaamse regering. Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium: Bergen op Zoom. 84 + 1 map, 1 CD-ROM pp., more
 • (2005). Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: bijlagenrapport. Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium: Bergen op Zoom. 132 pp., more
 • ProSes (2005). Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: vogel- en habitattoets. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Vlaams Ministerie van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur: Bergen op Zoom. 72 pp., more
 • (2006). Startnotitie: kennisgeving verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. AWZ Maritieme Toegang/RWS Zeeland: Middelburg. 100 pp., more
 • Huizinga-Heringa, J.C. (2008). Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde. Project Verruiming vaargeul Westerschelde: 's-Gravenhage. 51 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications