IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Collaboration policy and management in the Schelde estuary
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/samenwerking-beleid-en-beheer-schelde-estuarium/

More:  Institutes 
Dutch title: Samenwerking beleid en beheer Schelde-estuarium
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: General Program, more
Status: Completed

Thesaurus terms: Water management; Water policy
Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW), more, partner
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract:
Vlaanderen en Nederland hebben verdragen gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over een intensievere samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium en over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes