IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Indication of the Flemish part of the shipping channel as Special Protection Area (SPA)
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/aanwijzing-van-de-zeeschelde-vlaams-gedeelte-schelde-estuarium-als-speciale-beschermingszone-sbz-/

More:  Institutes 
Dutch title: Aanwijzing van het Vlaams gedeelte van de vaargeul als Speciale Beschermingszone (SBZ)
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more
Status: In Progress

Thesaurus term: Protection
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos (ANB), more, partner
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract:
De ganse Westerschelde, inclusief de vaargeul, had bij de goedkeuring van de Ontwikkelingsschets 2010 reeds de status van Speciale Beschermingszone in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. In Vlaanderen waren in 2005 de slikken en schorren van de Zeeschelde als SBZ aangewezen, maar de vaargeul zelf nog niet. In de Ontwikkelingsschets werd besloten ook de ganse Zeeschelde de status van SBZ te verlenen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes