IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Migration possibilities fish

More:  Institutes 
Dutch title: Migratiemogelijkheden vissen
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more
Status: In Progress

Thesaurus terms: Fish; Migrations
Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 

Abstract:
In dit project gaat het erom dat bij infrastructurele werken rekening wordt gehouden met vismigratie en wel zodanig dat deze werken te zijner tijd de vismigratie bevorderen en zeker geen belemmering vormen. Het gaat dan met name om de verbinding tussen de Zeeschelde, de zijrivieren en het achterland in Vlaanderen. Eerst worden de knelpunten onderzocht, daarna de oplossingen.

Binnen LTV O&M (Langetermijnvisie Onderzoek en Monitoring) is in januari 2007 een onderzoek gestart naar trekkende vissoorten in het Schelde-estuarium en de zijrivieren. Ook wordt een systeem ingevoerd dat aan de hand van de visvangst de veranderende omstandigheden in het gebied in de gaten houdt.
Dit onderzoek en het voor de kortere termijn geldende project ‘Migratiemogelijkheden vissen’ uit de Ontwikkelingsschets2010 Schelde-estuarium vullen elkaar aan.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes