IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Indicators of Global Climate Changes within Monitoring

More:  Institute 
Danish title: Indikatorer for globale klimaforandringer i overvågningen
Acronym: IGLOO
Period: October 2007 till May 2008
Status: Completed

Institute  Top 

Abstract:
Projektet vil analysere de mange års miljødata, som er samlet ind af amterne, miljøcentrene og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), for at finde tidlige tegn på klimaforandringer. Projektet kommer til at foregå i et samarbejde mellem fagdatacentre på DMU og de syv miljøcentre i Danmark.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute