IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Baten van natuur

More:  Institutes 
Parent project: LTV O&M Natuurlijkheid, more
Status: In Progress

Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more, co-ordinator
  • WL | Delft Hydraulics, more, executant

Abstract:
Door kwantitatief inzicht te verschaffen in de maatschappelijke welvaartseffecten geeft een MKBA antwoord op de vraag of het maatschappelijke verantwoord is om bepaalde projecten uit te voeren. Voor de financiële baten van natuur zijn binnen de verschillende MER-trajecten kengetallen ontwikkeld (o.a. voor de uitvoering van het geactualiseerde SIGMA-plan en de aanleg van nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde vanuit OS2010). De onderbouwing van deze kengetallen blijft vanwege de grote complexiteit echter discutabel.

Voor 2008 wordt daarom voorgesteld om op basis van in 2007 geïdentificeerde kennishiaten uit Vlaamse, Nederlandse en eventueel Franse studies (Seine, Gironde) verbetervoorstellen te genereren voor het kapitaliseren van natuurbaten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes