IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

LTV O&M Natuurlijkheid

More:  Projects 
Parent project: Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring in het Schelde-estuarium, more
Status: In Progress

Child projects (13)  Top 
 • Barrières voor trekvissen in het stroomgebied van de Schelde, more
 • Baten van natuur, more
 • Data acquisitie, more
 • Draagkrachtmodel, more
 • Ecological mapping of the Scheldt-estuary: development of one salt marsh ecotopes system for Flanders and the Netherlands, more
 • Habitatvoorspelinstrumentarium, more
 • Het effect van ingrepen op leefgebieden, more
 • Het effect van ingrepen op slib, troebelheid en primaire productie, more
 • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary, more
 • Relaties in het voedselweb, more
 • Relation between physical and sedimentological characteristics and the ecological values in shallow subtidal areas of the Westerscheldt, more
 • Research to migratory fish species in the Scheldt basin, more
 • The export of sand in the Westerschelde, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Projects