IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Habitatvoorspelinstrumentarium

More:  Institutes | Publication 
Parent project: LTV O&M Natuurlijkheid, more
Status: In Progress

Thesaurus term: Predictions
Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Institutes (3)  Top | Publication 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW), more, co-ordinator
 • WL | Delft Hydraulics, more, executant
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more, executant

Abstract:
Onderdeel: Validatie ecotopenstelsel en -kaarten
Op basis van een uitgebreide analyse van bestaande en nieuwe meetdata en waarnemingsmethodes, zal het huidige ecotopenstelsel ZES (voor brakke en zoute wateren) en bijbehorende ecotopenkaarten van het Schelde-estuarium worden verbeterd. Hierbij gaat het om de volgende activiteiten:

 • Aanvullende bodemdierbemonsteringen in het intergetijdengebied.
 • Aanpassen en aanvullen van de waarnemingsmethodieken van abiotische parameters.
 • Inventarisatie koppeling bodemdiergegevens en omgevingsdata
 • Validatie en verbetering van het ecotopenstelsel voor de Westerschelde.
 • Creëren van ecotopenkaarten met het verbeterde stelsel. Analyse en vergelijking van de resultaten.


Onderdeel: Vergelijkend estuariumonderzoek
Het uitvoeren van een vergelijkende analyse om de bepalende factoren te achterhalen v oor het voorkomen en ontwikkelen van soorten(groepen) in estuaria in het algemeen en in de Schelde in het bijzonder.

Concreet staat op de agenda:

 • Vergelijkende analyse voor het bepalen van beperkende factoren voor soortgroepen in de Westerschelde.
 • Inventarisatie naar de mogelijkheden om ook voor het zoete deel van het Schelde-estuarium vergelijkende analyses m.b.t. limiterende factoren en draagkracht uit te voeren.

Publication  Top | Institutes 
 • van Wesenbeeck, B.K.; Holzhauer, H.; Troost, T. (2010). Using habitat classification systems to assess impacts on ecosystems: Validation of the ZES.1 for the Westerschelde. Deltares: The Netherlands. 45 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication