IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Lessen van New Orleans

More:  Institutes 
Parent project: LTV O&M Veiligheid 2007, more
Status: Planned

Thesaurus term: Flood control
Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW), more, co-ordinator
  • WL | Delft Hydraulics, more, executant

Abstract:
Op basis van een quick scan die inzicht moet geven in de relevantie van de huidige kennis m.b.t. overstromingsrisico’s rond New Orleans voor het Schelde-estuarium, wordt voorgesteld om in 2008 een bureaustudie te verrichten, waarbij geïnventariseerd wordt welke relevante kennis beschikbaar is over de invloed van menselijke ingrepen op de hoogwaterstanden, de combinatie van belasting en sterkte van de waterkeringen (faalmechanismen, bresgroei), de fysische gevolgen van de overstroming (o.a. stijgsnelheid en hoogte) en de schade en slachtoffers. Deze bureaustudie kan zowel input genereren voor het projectvoorstel ‘Ontwikkeling Hoogwaterstanden Schelde-estuarium’ als het projectvoorstel ‘Sterktezwakteanalyse overstromingsrisico’s’.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes