IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Sterkte zwakte analyse overstromingsrisico’s Schelde-estuarium

More:  Institutes 
Parent project: LTV O&M Veiligheid 2007, more
Status: In Progress

Thesaurus term: Flood control
Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Institutes (3)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW), more, co-ordinator
  • WL | Delft Hydraulics, more, executant
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, executant

Abstract:
In 2007 werd een inventarisatie uitgevoerd van de Vlaamse en Nederlandse methodes voor het bepalen van maatgevende condities (waterstanden, golven, stormduur etc.) langs het Schelde-estuarium, het modelinstrumentarium en de bijbehorende gebiedsschematisaties voor de bepaling van de fysische gevolgen van een overstroming. Vervolgens werden twee case-studies (één langs de Zeeschelde en één langs de Westerschelde) uitgevoerd. Hiervoor worden door zowel Nederland als Vlaanderen berekeningen gemaakt met de eigen modellen.

Op basis van een sterkte-zwakte analyse van de resultaten werd kwantitatief inzicht verkregen in de bruikbaarheid/toepasbaarheid van de verschillende instrumenten voor het bepalen van de maatgevende hoogwaterstanden en binnendijkse gevolgen voor de verschillende situaties.

Op basis van de projectresultaten uit 2007 wordt nu een transparante overzichtsrapportage gemaakt van de Vlaamse en Nederlandse methodieken en modellen voor het bepalen van overstromingsrisico’s langs het Schelde-estuarium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes