IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

The export of sand in the Westerschelde

More:  Institute 
Dutch title: Zandexport Westerschelde
Parent project: LTV O&M Natuurlijkheid, more
Status: Planned

Thesaurus term: Sand
Geographical term: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Institute  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more, co-ordinator

Abstract:
Er wordt een uitgebreide historische analyse uitgevoerd om te bepalen in hoeverre er bij de huidige zandexport sprake is van een trendbreuk of van een natuurlijke fluctuatie. Daarnaast zullen de sturende mechanismen verkend worden om een beeld te krijgen wat mogelijk de oorzaak is van deze omslag. Naast kennisontwikkeling over de reden van de omslag is het ook van wezenlijk belang om te weten wat de impact van de omgeslagen zandbalans is op de ecologie. Daarom zal tevens verkend worden in hoeverre de gesignaleerde export zich vertaalt in een (verhoogde) afname van ecologisch waardevolle gebieden.

Omdat het mondingsgebied van de Westerschelde onderdeel uitmaakt van het zogenaamde kustfundament, valt het onderwerp export Westerschelde(monding) ook binnen de scope van het Nederlandse project Kustlijnzorg. Binnen dit project wordt aandacht besteed aan de grootschalige zandbalans van Westerscheldemonding, Voordelta en het Belgische kustgebied.

Het identificeren en analyseren van de onzekerheden in de resultaten van de zandbalansstudies is van groot belang om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de omvang van zandimport en export. Deze activiteit wordt binnen het project Kustlijnzorg uitgevoerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute