IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Opmaken van richtlijnen voor de watertoets

More:  Institutes 
Period: September 2004 till January 2005
Status: Completed

Institutes (3)  Top 
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Water (AMINAL), more

Abstract:
Omschrijving :
Uitschrijven van richtlijnen ten behoeve van Vlaamse plannenmakers en vergunningsverlenende overheden ten behoeve van de watertoets

Achtergrondinformatie :
Via de 'watertoets' wordt aan waterbelangen inhoudelijk en procedureel een expliciete plaats gegeven in de totstandkoming van plannen, programma’s en vergunningsbesluiten. Via de watertoets wordt aldus uitvoering gegeven aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de planvorming en vergunningverlening die plaats vindt in het kader van andere beleidsdomeinen.

Resultaten :

  • Richtlijnen betreffende het toepassingsgebied van de watertoets
  • Procedurele richtlijnen
  • Inhoudelijke richtlijnen

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes