IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Construction of floodplain and nature reserves in the framework of the actualisation of the SIGMAPLAN

More:  Institutes | Project 
Dutch title: Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN
Period: May 2006 till May 2009
Status: Completed

Thesaurus terms: Communication; Environmental effects; Floodplains

Institutes (2)  Top | Project 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more, co-ordinator
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more, partner

Child project  Top | Institutes 
  • Construction of floodplain and nature reserves in the framework of the actualisation of the SIGMAPLAN - Dijle, more

Abstract:
Omschrijving :
De studie omvat enerzijds het opmaken van een communicatiestrategie en het voeren van de procesbegeleiding ten behoeve van het geactualiseerde SIGMAPLAN. Anderzijds zullen inrichtingsplannen en project-MER’s opgemaakt worden en worden GRUP’s voorbereid voor een aantal concrete projecten van het geactualiseerde SIGMAPLAN waarover de Vlaamse regering reeds een beslissing tot realisatie heeft genomen.

Achtergrondinformatie :
Het geactualiseerde SIGMAPLAN bestaat uit een reeks maatregelen om de dubbele doelstellingen inzake veiligheid tegen overstromingen en natuurlijkheid te behalen. Daartoe heeft de Vlaamse regering op 22 juli 2005 en op 28 april 2006 een aantal beslissingen genomen. Voor een aantal gebieden uit het Meest Wenselijke Alternatief werd beslist dat deze prioritair gerealiseerd dienen te worden. Vooraleer echter tot realisatie kan overgegaan worden, dienen een aantal stappen doorlopen te worden. Deze stappen vormen het onderdeel van deze studie.
De overkoepelende communicatiestrategie en procesbegeleiding heeft tot doel om een goede betrokkenheid van de verschillende actoren bij de totstandkoming van het geactualiseerde SIGMAPLAN te garanderen.

Resultaten :

  • Overkoepelende communicatiestrategie voor het geactualiseerde SIGMAPLAN
  • Inrichtingsplan, project-MER en voorbereiding GRUP voor de cluster Kalkense meersen, Bergenmeersen, Paardeweide, Paardebroek en Wijmeers

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Project