IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Construction of floodplain and nature reserves in the framework of the actualisation of the SIGMAPLAN - Dijle

More:  Institutes 
Dutch title: Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN - Dijle
Parent project: Construction of floodplain and nature reserves in the framework of the actualisation of the SIGMAPLAN, more
Period: January 2007 till December 2008
Status: Completed

Thesaurus terms: Communication; Environmental effects; Flood plains
Geographical term: Belgium, Dijle R. [Marine Regions]

Institutes (4)  Top 
  • Soresma nv, more, partner
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more, partner
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more, subcontractor
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more, co-ordinator

Abstract:
Omschrijving :
In het kader van deze studie worden inrichtingsplannen, project-MER’s en GRUP’s opgemaakt voor de Dijle-projecten uit het geactualiseerde SIGMAPLAN.

Achtergrondinformatie :
Het geactualiseerde SIGMAPLAN bestaat uit een reeks maatregelen om de dubbele doelstellingen inzake veiligheid tegen overstromingen en natuurlijkheid te behalen. Daartoe heeft de Vlaamse regering op 22 juli 2005 en op 28 april 2006 een aantal beslissingen genomen. Voor een aantal gebieden uit het Meest Wenselijke Alternatief werd beslist dat deze prioritair gerealiseerd dienen te worden. Vooraleer echter tot realisatie kan overgegaan worden, dienen een aantal stappen doorlopen te worden. Deze stappen vormen het onderdeel van deze studie.

Resultaat :
Inrichtingsplan voor de projecten Hollaken-Hoogdonk, Pikhaken en Rijmenam uit de cluster Dijlemonding

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes