IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Kwantification and modellation of the pelagic microbial foodweb in an estuarine system, i.c. the Schelde estuary

More:  Institutes 
Dutch title: Kwantificering en modellering van het pelagisch microbieel voedselweb in een estuarien systeem, i.c. het Schelde-estuarium
Reference no: 1188505N + 1188507N
Period: October 2004 till September 2008
Status: Completed

Thesaurus terms: Brackishwater environment; Modelling; Pelagic environment
Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), more, sponsor

Abstract:
Traceren van de koolstof- en stikstoffluxen binnen de voedselketen door uitvoeren van pulse-chase isotope labelling experimenten en monitoring van natuurlijke isotopen-abundanties in zooplankton en gesuspendeerd materiaal. Implementatie van een wiskundig model dat de dynamiek van de ecosysteemcomponenten beschrijft in termen van C en N. Incorparoatie van het gedetailleerd model in een bestaand estuarien model en kwantificeren van het belang van de microbiële loop op de schaal van het volledige estuarium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes