IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Validatie concept nautische bodem

More:  Institutes 
Parent project: Voorhaven Zeebrugge - Nautische bodem, more
Reference no: WL MOD 582C
Period: December 2005
Status: In Progress

Thesaurus term: Nautical bottom
Geographical term: ANE, Belgium, Brugge, Zeebrugge Harbour [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang; Cel Kusthavens, more, proposer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, executant

Abstract:
De nautische bodem wordt door PIANC (International Navigation Association) gedefinieerd als het niveau waar de karakteristieken van de bodem een kritische limiet bereiken. Overschrijding van die limiet leidt tot schade of ontoelaatbare effecten op de manoeuvreerbaarheid van het schip.

Het concept nautische bodem wordt vaak toegepast wanneer de bodem bedekt is door een laag slib. Om meettechnische redenen wordt hierbij de densiteit van het slib gebruikt om de kritische limiet te definiëren. Voor de haven van Zeebrugge werd de nautische bodem aanvankelijk vastgelegd op een densiteit van 1150 kg/m³; recent werd deze waarde verhoogd tot 1200 kg/m³ op basis van door modelproeven ondersteund simulatoronderzoek. Dit laat toe bij gelijke baggerinspanning dieper liggende schepen toe te laten of bij gelijke diepgang de baggerinspanning te beperken.

De resultaten van het simulatoronderzoek moeten echter aan de werkelijkheid getoetst worden. Dit vereist o.m. het uitvoeren van meetvaarten en de opvolging van de evolutie van de sliblaagkarakteristieken. Om in de praktijk het doorvaren van de sliblagen met diepliggende schepen mogelijk te maken is een adequate training van de betrokken loodsen noodzakelijk, ook met grotere containerschepen met een capaciteit van 8000 TEU, en recent zelfs 12000 TEU. Hiervoor bleek verder onderzoek nodig.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes