IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Tweede zeesluis binnen sluizencomplex Terneuzen

Reference no: WL MOD 803-3
Period: February 2008 till March 2008
Status: Completed

Geographical term: ANE, Netherlands, Westerschelde, Terneuzen [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (3)  Top 

Abstract
Het onderzoek dient inzicht te geven in de (on)mogelijkheden van het gebruik van een nieuwe zeesluis binnen het bestaande sluizencomplex Terneuzen door het maatgevend schip. De toets dient uitgevoerd te worden in het kader van de TSC-opdracht "Grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent - Terneuzen in het licht van de logistieke potentie van deze Kanaalzone". Deze verkenning mondt uit in een kosten-batenanalyse. Het maatgevend schip en de alternatieven en varianten, inclusief een nieuwe zeesluis binnen complex, spruiten uit het luik Invulling van de studie Invulling en kostenraming van projectalternatieven en nulalternatief reeds uitgevoerd door Arcadis-Alkyon.

De studie omvat een manoeuvreerstudie met een maatgevend containerschip en bulkcarrier. De manoeuvreerstudie wordt uitgevoerd door rivier- en kanaalloodsen die het traject tussen zeesluis en Westerschelde afleggen. De real-time studie wordt uitgevoerd zonder buitenbeeld. De loodsen oriënteren zich op basis van een twee-dimensionaal bovenaanzicht.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes