IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Tank test of vessel entry and exit for third set of locks

More:  Institute 
Reference no: WL MOD 745_4
Period: March 2007 till May 2008
Status: Completed

Thesaurus terms: Density currents; Forces; Locks (Waterways); Tests; Towing tanks; Vessels
Geographical term: ASW, Panama, Panama Canal [Marine Regions]

Institute  Top 

Abstract:
In opdracht van het Consorcio Post-Panamax voert het WL een studie uit op schaalmodel naar het invaren van de nieuw ontworpen sluizen (Third Lane) op het Panamakanaal. Het ontwerpschip is een 12000 TEU containerschip. De lay-out omvat een sluis zonder steunmuur, met een open steunmuur of met een gesloten steunmuur waartegen het schip kan aanleunen vooraleer de sluis in te varen, zoals bij de bestaande Panamasluizen. Verschillende situaties voor deze drietrapssluis moeten bekeken worden, zowel het invaren en uitvaren van de oceaanzijde, als van de kanaalzijde en het varen van kolk naar kolk.

De proeven houden rekening met de densiteitsverschillen tussen oceaan en sluis. Uit de metingen zullen de benodigde sleepbootassitentie, methode van invaren, keuze van de steunmuur etc volgen..

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute