IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats

More:  Institutes | Publications 
Reference no: WL MOD 713_21; 1025
Period: September 2007
Status: In Progress

Institutes (4)  Top | Publications 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more, proposer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more, executant
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, executant
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (EVFH), more, subcontractor

Abstract:
Uit de historische analyse van de slikken en de schorren in de Zeeschelde uitgevoerd door het INBO [Van Braeckel et al., 2006] is gebleken dat het areaal aan schorren, slikken en ondiepe sublitorale gebieden langs de Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren in de afgelopen anderhalve eeuw sterk is afgenomen. Dit is grotendeels te wijten aan direct habitatverlies door rechttrekkingen, inpolderingen, dijk- en andere infrastructuurwerken. De laatste decennia is het relatieve belang van indirect habitatverlies (i.e. habitatverlies door erosie) echter sterk toegenomen als gevolg van de toenemende getijdenenergie in het estuarium. Verschillende natuurlijke processen en antropogene ingrepen kunnen hieraan ten grondslag liggen.

Het doel van dit onderzoek – dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het INBO – is om enerzijds het effect van de verschillende individuele ingrepen en hun onderlinge samenhang op de hydrodynamica en de morfologie van het estuarium te onderscheiden. Dit gebeurt door gebruik te maken van hydrodynamisch-numerieke modellen. Vervolgens wordt een doorvertaling gemaakt van dit effect op de arealen slikken, schorren en ondiepe sublitorale gebieden.

In 2008 werden met het 1D SIGMA model verschillende scenario’s doorgerekend. Daarnaast werd het 2D NEVLA model verbeterd in het opwaartse gedeelte van het estuarium. In 2009 werd met het 2D NEVLA model verschillende scenario’s doorgerekend.

Publications (7)  Top | Institutes 
 • Coen, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2008). Inventarisatie en historische analyse Zeeschelde habitats: effect antropogene ingrepen en natuurlijke evoluties op de getij-indringing in de Zeeschelde - ondersteunende numerieke 1D-modellering. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 pp., more
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2009). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: verkennende vlottermetingen Ballooi en Notelaer. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 12 + 9 p. appendices pp., more
 • Ides, S.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: gevoeligheidsonderzoek 2D modellen. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 + 4 p. appendices, 78 p. figures pp., more
 • Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2011). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: ondersteunende numerieke 1D-modellering. Versie 3.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 52+ 16 p. Appendices pp., more
 • Maximova, T.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: kalibratie en validatie van het hydrodynamisch 2 dimensionaal numeriek model: pilootstudie Notelaer en Ballooi. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. XI, 33 + 1 p. Appendices, 15 p. Tables, 102 p. Figures pp., more
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: vlottermetingen Ballooi en Notelaer juni 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 11 + 13 p. appendices pp., more
 • Maximova, T.; Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: scenario analyse 2D model. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 38 + 1p. appendices, 39p. tables, 82p. figures pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications