IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Haven van Zeebrugge. Sterneneiland: nautische impact

More:  Institutes | Publication 
Reference no: WL MOD 741/3
Period: April 2008 till April 2008
Status: Completed

Geographical term: ANE, Belgium, Brugge, Zeebrugge Harbour [Marine Regions]

Institutes (2)  Top | Publication 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang; Cel Kusthavens, more, proposer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, executant

Abstract:
Het havenbestuur van Zeebrugge wenst de westelijke voorhaven, waar door landwinnings- en havenwerken met tijdelijke braakliggende terreinen zich nu talrijke vogels hebben gevestigd, verder uit te bouwen tot een container- en roro-platform. Gezien de haven ook één van de belangrijkste broedplaatsen in Vlaanderen is geworden van vogelsoorten zoals de Grote Stern en de Dwergstern, die tevens een hoge bescherming van de Europese Unie genieten, is het belangrijk een verantwoord evenwicht te vinden tussen economie en ecologie. Daarom kan de uitbouw van de haven vandaag enkel als de natuurwaarden in stand worden gehouden, conform de Europese vogelrichtlijn. In dit opzicht werd in 1997 een kunstmatig Sterneneiland aangelegd in de oostelijke voorhaven nabij de LNG-terminal, dat recent uitgebreid werd tot ongeveer 11 hectare, en waar vandaag reeds meer dan 3000 koppels Grote Sternen, ongeveer 1000 koppels Visdieven en ongeveer 60 koppels Dwergsternen broeden.

Om de verdere bouw van de infrastructuur in de westelijke haven mogelijk te maken wordt overwogen het Sterneneiland uit te breiden tot 22 hectare. Naast een morfologische benadering van deze uitbouw, die reeds werd uitgevoerd door het WL, is een nautische studie echter onontbeerlijk.

Publication  Top | Institutes 
  • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2008). Invloed van een ophoging van het sternenschiereiland op oevereffecten. WL Adviezen, 741/3. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication