IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Populatiedynamica studie van tarbot en griet

More:  Institute 
Period: January 2009 till December 2010
Status: Completed

Institute  Top 

Abstract:
Tarbot en Griet komen algemeen in de Europese wateren voor, van de Zwarte Zee over de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse en Franse kust tot de Grote Noordzee. Uit de literatuur zijn er sterke aanwijzingen dat er in dit continuüm duidelijk afzonderlijke populaties te onderscheiden zijn. Met behulp van genetische analyse van microsatelliet-DNA van stalen, bekomen uit de diverse wateren, zal getracht worden de afzonderlijke stocks, met hun paaigronden, kraamkamers en habitat voor adulten, te carteren. De resultaten daarvan kunnen als basis dienen voor het nieuw te implementeren quota-beleid voor deze soorten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute