IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ontwikkeling van moleculaire probes voor de detectie van endocriene verstoring bij inheemse vissen

More:  Institutes 
Reference no: 993395
Period: December 2001 till 2003
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (GhEnToxLab), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), more, sponsor

Abstract:
Aan het Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie is de basis gelegd voor de opsporing van hormoonverstoring door oestrogeen en androgeen actieve stoffen bij vissen via moleculaire technieken (RT-PCR, eiwitelektroforese, Western blot, …). Het doel van dit eindwerk is om de detectie van effecten van oestrogeen actieve stoffen te optimaliseren en te valideren met een aantal modeltoxicanten (vooral via de ontwikkeling van RNA-probes, uitgaande van de reeds geoptimaliseerde RT-PCR). Daarnaast zal ook worden gestart met de ontwikkeling van moleculaire technieken voor de opsporing van androgeen actieve stoffen, via RT-PCR en eiwitelektroforese. De testorganismen die hiervoor zullen wordengebruikt, zijn zebravis (Danio rerio) en regenboogforel (Oncorhynchus mykiss).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes