IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Opstelling en validering van een ruimtelijk verspreidingsmodel van mariene habitats ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem

More:  Institutes 
Reference no: 33424+31424
Period: January 2004 till 2008
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Renard Centre of Marine Geology (RCMG), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), more, sponsor

Abstract:
Eén van de doelstellingen van het doctoraatsonderzoek van de aanvrager is om akoestische technieken te valideren naar het voorspellen van de ecologische waarde van de zeebodem. Bovendien is het tevens de bedoeling van dit onderzoek om naar beheer en beleid toe relevante informatie te leveren in het kader van duurzame aggregaatextractie. Vandaar dat de exploratiezone van de aggregaatextractie ter hoogte van de Hinderbanken een van de richtgebieden is. Bovendien is een andere doelstelling van dit onderzoek om kwalitatief hoogstaande en gedetailleerde kaarten te maken van de sedimentologie en andere fysische parameters, dit in de context van aggregaatextractie, habitatkartering, ruimtelijke planning en sedimenttransport. Hiervoor dienen nog extra staalnames genomen te worden ter hoogte van de Fairybank, de Akkaertbank, de Bligh Bank en het uiterste noordelijke deel van het BCP. Protocols en richtlijnen gebaseerd op deze datasets worden verder gevaloriseerd in het Europese project MESH (Development of a framework for Mapping European Seabed Habitats, EU-Interreg IIIb (2003-2007)).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes