IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dynamiek in diversiteit, functionaliteit en stabiliteit van mangroven, benaderd vanuit een retrospectieve en actuele teledetectie-aanpak m.b.v. nieuwe patroonherkenningstechnieken

More:  Institutes 
Reference no: G001904N
Period: January 2004 till December 2007
Status: Completed

Institutes (4)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Biologie; Ecology and Biodiversity; Laboratorium voor Algemene Plantkunde en Natuurbeheer (APNA), more
  • Universiteit Antwerpen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Planten- en Vegetatie-ecologie, more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), more, sponsor
  • Université Libre de Bruxelles; École Interfacultaire de Bioingénieurs (EIB), more

Abstract:
Het project behandelt de floristische en ruimtelijke (in)stabiliteit van het mangrove-ecosysteem en het effect hiervan op de aanwezige mangrovefauna. De veranderingen in mangroven die worden opgevolgd en gemodelleerd zijn van fyto- en zoösociologische aard en concentreren zich direct en indirect op de functie, de mobiliteit en de mogelijkheden van verspreiding van de organismen onder welbepaalde milieu-omstandigheden. Het project maakt gebruik van recente teledetectie-technologie van zeer hoge resolutie en innoveert eerder gevoerd onderzoek door alle biotische en abiotische gegevens te integreren in een geografisch informatiesysteem. Het onderzoek wordt toegespitst op mangrovesites in Kenia en Sri Lanka en wordt uitgevoerd in samenwerking met de VUB, die het project coördineert.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes