IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Analyse van de nutriëntenconcentraties in Antarctische en alpiene meren: paleolimnologische en biogeografische toepassingen

More:  Institutes 
Reference no: 1515008N
Period: January 2008 till December 2010
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), more, sponsor

Abstract:
In dit project beoogen we de totale stikstof en fosfor concentraties in een groot aantal Antarctische en alpiene meren te bepalen met behulp van een geautomatiseerde analyser. Concreet willen we (1) inferentiemodellen opstellen voor de kwantitatieve reconstructie van veranderingen in nutriëntenconcentratie doorheen sedimentboorkernen en (2) het belang nagaan van ecologische versus historische factoren voor het verklaren van verspreidingspatronen bij microbiota.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes