IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Strengthening the cooperation on the protection of the marine environment in the Eastern Baltic Sea

More:  Institute 
Period: February 2001 till September 2004
Status: Completed

Thesaurus term: Law

Institute  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Recht en Criminologie; Vakgroep Internationaal en Europees Recht; Centrum voor Internationaal Recht, more, partner

Abstract:
Gekwantificeerde doelstellingen:
1) het aanleggen van een basiscollectie van handboeken op het gebied van mariene polutie aan de deelnemende universiteiten om de basis te leggen voor de uitbouw van lokale centra van deskundigheid in de landen van de partners.
2) Een rechtsvergelijkend onderzoek van de statenpraktijk van de partnerlanden op het gebied van de bestrijding van mariene pollutie in het algemeen en van mariene parken en het juridisch regime dat erop van toepassing is, in het bijzonder. Deze studie wordt uitgevoerd door een in het kader van dit project aangestelde wetenschappelijk medewerker. Het onderzoek gebeurt op basis van de informatie verkregen door het systeem van correspondenten in de partnerlanden. 3) Op basis van de resultaten van het vergelijkend onderzoek, worden samen met de respectieve correspondenten in de partnerlanden op bilaterale basis workshops georganiseerd. Op deze workshops zal onder meer het internationaal rechtelijk kader op het gebied van mariene pollutie en met name van mariene parken worden toegelicht. De nadruk zal hier in het bijzonder worden gelegd op de speelruimte en dus ook op mogelijke alternatieve, die binnen dit kader aan de onderscheiden staten wordt gelaten en op de mogelijke vormen van samenwerking tussen de partnerlanden op dit vlak. Tevens zal ook worden ingegaan op de moeilijkheden die zich stellen inzake de implementatie van deze internationale normen. Zowel academici als ambtenaren van de bevoegde ministeries zullen worden aangezocht om deel te nemen aan de workshops.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute