IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Trophical interactions in protist communities of intertidal estuarine sediments. I

More:  Institutes 
Dutch title: Trofische interacties in protistengemeenschappen van intertidale estuariene sedimenten. I
Reference no: 1160398N
Period: October 1997 till September 1999
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), more, sponsor

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes