IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ontwikkeling van DNA arrays (meetinstrument) voor de detectie van endocriene verstorende eigenschappen van zowel chemicaliën als afvalstromen bij vissen

More:  Institute 
Period: May 2003 till October 2004
Status: Completed

Thesaurus term: Aquatic organisms

Institute  Top 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE), more, partner

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute