IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ecologische conditie van hydrologische verschillende tijdelijke wetlands in de Westelijke Kaapregio

More:  Institute 
Period: October 2003 till September 2007
Status: Completed

Institute  Top 
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek, more, partner

Abstract:
Status en ecologie van tijdelijke poelen in de Westelijke Kaap (Zuid-Afrika).Tijdelijke poelen hebben een hoge natuur en socio-economische waarde, maar zijn wereldwijd bedreigd. Dergelijke biotopen bevatten slechts watertijdens een beperkte periode van het jaar, waarbij de duur van de nattefase de ‘hydroperiode’ wordt genoemd. Grondige kennis van de ecologische werking van tijdelijke aquatische systemen is noodzakelijk voor het opstellen van goede beheersmaatregelen. Met als doel het vergaren van meerinformatie over deze waardevolle systemen, werden in de Westelijke Kaapvan Zuid-Afrika zowel fundamentele ecologische processen als de huidigeen vroegere status en natuurwaarde van een groot aantal (58) tijdelijkepoelen onderzocht. Dit onderzoek wees uit dat verschillende soorten grote branchiopoden, welke zeer specifieke kreeftachtige permanente bewoners van tijdelijke poelen zijn, waarschijnlijk sterk bedreigd of reeds uitgestorven zijn in de Westelijke Kaap.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute