IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Archeological survey in the Ghent harbour area

More:
Dutch title: Archeologisch vooronderzoek van de op te hogen gronden in het kader van de aanleg van het kluizendok en omliggende terreinen voor zeehavengebonden activiteiten (gemeente Evergem) - uitvoering onderzoeksfase 1: uitgraven proefsleuven, boringen en rapporteringen
Period: August 2005 till December 2007
Status: Completed

Thesaurus term: Archaeological surveying

Abstract:
The aim of this project is the detection and evaluation of archaeological sites in the expansion area of the Ghent harbour ("Kluizendok"). This will be done using mechanical prospection over an area of ca. 200 hectares and limited borings. Archeological survey in the Ghent harbour area.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top