IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

The effect of stressors on the metabolic activity and resilience of aquatic ecosystems

More:  Institute 
Dutch title: Het effect van stressoren op de metabolische aktiviteit en veerkracht van aquatische ecosystemen
Period: October 2005 till December 2005
Status: Completed

Thesaurus terms: Aquatic ecology; Bioenergetics; Ecotoxicology

Institute  Top 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE), more, partner

Abstract:
Het onderzoek wil nagaan in hoeverre de stabiliteit en veerkracht van aquatische ecosystemen beïnvloed wordt door antropogene (metalen) en natuurlijke stressoren (seizoenale variabiliteit). Specifiek wil dit onderzoek bepalen: -Hoe trofische niveaus omgaan met de beschikbare energie bij de aanwezigheid van een antropogene stressor; -In welke mate de factor "seizoen" als natuurlijke variabele op voorgaande doelstelling inspeelt; -In hoeverre verschillen in energiemetabolisme en de structuur van trofische niveaus, de capaciteit van gemeenschappen en populaties beïnvloedt om met additionele stressoren om te gaan.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute