IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Communicatie en Innovatie met het oog op het verduurzamen van de zeeVISserijsector

More:  Institutes 
Acronym: CIVIS
Period: July 2009 till June 2013
Status: Completed

Institutes (4)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek (ILVO), more, sponsor
  • Rederscentrale cv, more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), more, sponsor
  • Stichting Duurzame Visserijontwikkeling vzw (SDVO), more, sponsor

Abstract:
Inleiding

Sleepnetvisserijen in het algemeen en de boomkorvisserij in het bijzonder zijn zeer effectief in het vangen van vis maar gaan gepaard met hoge material- en brandstofkosten. Hoge uitbatingskosten en schommelende materiaal- en brandstofprijzen leggen een hypotheek op de toekomst van de Belgische vissersvloot. Deze visserijen hebben ook een hoge milieu-impact (ongewenste bijvangsten en bodemberoering). Dit alles heeft ertoe geleid dat de sector zich in een diepe crisis bevindt en dat de vloot verder inkrimpt. Innovatie en een visie en strategie voor de toekomst zijn meer dan ooit noodzakelijk.

Essentieel voor een succesvolle verduurzaming van de sector is dat er voldoende haalbare alternatieven voor handen zijn. Het doorstromen van informatie (ecologie, technologie, economie) naar de sector en een het verbeteren van de communicatie zijn belangrijke drivers om innovatie te bevorderen. Technologische dienstverlening kan hier een belangrijke rol spelen.

Doelstelling

Als resultaat wordt een mentaliteitswijziging in de visserijsector nagestreefd waardoor innovatie (noodzakelijk voor het overleven van de sector) steeds meer ingang vindt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes