IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

De Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust, omvat het systematisch karteren van de vegetatie en regelmatig inventariseren van doel- en parametersoorten voor het natuurbeheer

More:  Institute | Datasets 
Reference no: OL2003 00152; 1094
Acronym: PINK
Period: March 2007 till March 2010
Status: Completed

Institute  Top | Datasets 

Abstract:
Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust. Uittekenen van een monitoring-strategie en uitvoeren van een eerste inventarisatieronde: habitatkartering, opnemen van permanente vegetatieplots en inventarisatie van vaatplanten, broedvogels, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, herpetofauna en kranswieren.

Datasets (2)  Top | Institute 
  • DeKa: Detailed mapping of target species along the Flemish coast, more
  • Vegetation cover by means of PQ recordings for the Belgian coastal dune area: 2007-2010, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Datasets