IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Aanduiding van kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water

More:  Institute 
Reference no: OL2002 00104
Period: January 2004
Status: In Progress

Thesaurus term: Surface water

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more, sponsor

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute