IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Medebeheer in de openbare visserij
www.researchportal.be/project/medebeheer-in-de-openbare-visserij--(UH_R-0556)/

More:  Institutes 
Reference no: OL199900103
Period: November 2000 till April 2002
Status: Completed

Thesaurus term: Fish

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Bos en Groen (AMINAL), more, sponsor
  • Limburgs Universitair Centrum (LUC), more, partner

Abstract:
De sector van de binnenvisserij is intrinsiek een (mede)gebruiker en (mede)beheerder van openbare wateren in Vlaanderen. De studie heeft tot doel een basis en een onderbouwing aan te reiken voor de intregratie van medebeheer in de werking van de Provinciale Visserijcommissies. Hiervoor wordt onderzocht of het gebiedsgericht afbakenen van functionele beheereenheden als hengelregio┌s haalbaar is. In de studie wordt het algemeen kader met zowel doelstellingen als taakstelling, organisatiestructuren en werkingsmodaliteiten uitgewerkt. Ook de erkenningsvoorwaarden en ├procedure voor vissersverenigingen wordt concreet ingevuld. De Provinciale Visserijcommissies worden begeleid bij het opstarten van het medebeheer en per provincie wordt één pilootproject opgestart en begeleid. De noodzakelijke instrumenten voor het opleiden en oriënteren van de medebeheerders op de openbare wateren wordt uitgewerkt. Een voorstel tot aanpassing van de wetgeving wordt voorbereid.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes