IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Opstellen van een broedvogelatlas voor Vlaanderen
www.inbo.be/content/page.asp?pid=FAU_VO_Atlas_start

More:  Institute 
Reference no: OL200000279
Period: August 2000 till January 2004
Status: Completed

Thesaurus term: Nature
Taxonomic term: Aves [WoRMS]

Institute  Top 

Abstract:
In de periode 2000-2002 werkten een 1000-tal veldornithologen mee aan het opstellen van de 'Atlas van de Vlaamse broedvogels’. Alle in Vlaanderen broedende vogelsoorten werden op een gestandaardiseerde manier geregistreerd en in vele gevallen ook exact geteld. In november 2004 resulteerde al die gezamenlijke arbeid in de publicatie van het boek. De Vlaamse Broedvogelatlas is een gezamenlijk project van het INBO, AMINAL Afdeling Natuur, Natuurpunt vzw, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu JNM, Likona, Ankona en de verschillende provincies. De algemene coördinatie en de gegevensverwerking werd verzorgd door het INBO.
De soortenfiches van de broedvogelatlas kunnen sinds kort geraadpleegd worden op http://broedvogels.inbo.be (na registratie).

U kunt het boek bestellen bij Natuurpunt vzw

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute