IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Monitoring Lippenbroek

More:  Institutes 
Reference no: WL MOD 613_09
Period: 2006
Status: In Progress

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, proposer
  • Universiteit Antwerpen (UA), more, partner

Abstract:
De polder Lippenbroek te Hamme langsheen de Schelde werd gekozen als een proefproject voor de inrichting van toekomstige GGG’s. Verschillende Vlaamse universiteiten olv. UA ism. WL kijken hier naar het hydraulisch gedrag van in- en uitwateringsconstructies en naar de hydromorfologische impact van het regelmatig in- en uitstromende water.


De Vlaamse universiteiten olv. UA volgen sinds maart 2006 de evolutie van het overstromingsgebied op, ttz. sedimentatie, kreekvorming, Si-buffering, N-verwijdering,... in Lippenbroek zelf. WL stelt adhv. gemeten in- en uitgaande debieten de waterbalans op voor het gebied. Bijhorende gemeten sedimentconcentraties laten toe om vervolgens de sedimentfluxen te bepalen. WL monitort dus wat in en uit Lippenbroek gaat, om via deze weg inzicht te verkrijgen in de GGG-werking van Lippenbroek. Naast (het operationeel houden van de) continue metingen werden op geregelde tijdstippen bijkomende (ijk)metingen uitgevoerd tijdens zogenaamde 13uursmetingen ter validatie van de ruwe data. Adhv. gevalideerde debiet- en sedimentdata werd gezocht naar verbanden tussen debieten en sedimentconcentraties wat leidde tot enkele inzichtelijke grootheden wat betreft de GGG in- en uitwatering van Lippenbroek.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes