IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ecologische streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat 'De Ijzermonding' te Nieuwpoort - Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden

More:  Institutes 
Reference no: OL200000259
Period: June 1995 till April 1996
Status: Completed

Institutes (4)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium Plantkunde, more
  • KU Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde; Afdeling Hydraulica, more
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), more, sponsor

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes