IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ontwikkeling van een score of index voor het biologische kwaliteitselement macrofyten voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn Water

More:  Institutes 
Reference no: 02/012
Period: July 2002 till February 2003
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes