IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

The influence of structural changes in (harbour) silt on it's mechanical behaviour

More:  Institutes 
Dutch title: De invloed van structuurveranderingen in (haven) slib op het mechanisch gedrag ervan
Reference no: 1249193N
Period: October 1992 till September 1995
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • KU Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde; Afdeling Hydraulica, more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), more, sponsor

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes