IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Gevulgariseerde fiches van de belangrijke vogelsoorten die voorkomen in de Europese Vogelrichtlijngebieden

More:  Institute 
Reference no: 02/015
Period: September 2002 till December 2002
Status: Completed

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute