IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Afwegingskader en rekenmodel voor de bepaling van de steekproefgrootte bij beleidsgerichte monitoring

More:  Institute 
Reference no: 2007/020
Period: March 2005 till August 2007
Status: Completed

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Abstract:
Aan de hand van een aantal bestaand meetnetten, gaat dit project op zoek naar veel voorkomende methodologische knelpunten. Het eindresultaat is een handleiding met richtlijnen die meetnetbeheerders helpt om kostenefficiënte meetnetten uit te bouwen. Het stelt beleidsmakers in staat om na te gaan in hoeverre een meetnet voldoende kostenefficiënt is.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute