IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling - project Fish Guard - Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC)
www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=nl&COD=EV
www.vliz.be/projects/bencore/index.php?page=imis&module=institute&mid=13&insid=120

More:  Institute 
Acronym: PODO II
Period: January 2003 till April 2006
Status: Completed

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Abstract:
Invloed van migratiebarrières op de visstand

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute