IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Toepassing van verschillende biologische beoordelingssystemen op Vlaamse potentiële interkalibratielocaties overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - partim Fytobenthos

More:  Institute | Dataset 
Reference no: 04/012
Period: September 2004 till May 2005
Status: Completed

Institute  Top | Dataset 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Abstract:
Uitwerking van een beoordelingssysteem van waterlopen en meren aan de hand van fytobenthos; toepassing van dit beoordelingssyteem op potentiële intercalibratielocaties; vergelijking met de beoordelingsmethoden van buurlanden

Dataset  Top | Institute 
  • FytobII: Fytobenthosgegevens Vlaamse Waterlichamen, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Dataset